ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2.เด็ก - - โรค 3.เด็ก - - การดูแล 4.วัยรุ่น - - โรค 5.วัยรุ่น - - การดูแล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-06-5771-2
 ผู้แต่ง  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น = Nursing careof the child and adolescent หน่วยที่ 1 - 5/ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 พิมพ์ลักษณ์  2551. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี.
 เลขเรียก  WY 159 ก492 ล.1 2551.
 ครั้งที่พิมพ์  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
 ลักษณะทางกายภาพ  119 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2.เด็ก - - โรค 3.เด็ก - - การดูแล 4.วัยรุ่น - - โรค 5.วัยรุ่น - - การดูแล.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 159 ก492 ล.1 2551.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 159 ก492 ล.1 2551.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 159 ก492 ล.1 2551.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 159 ก492 ล.1 2551.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 159 ก492 ล.1 2551.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 159 ก492 ล.1 2551.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 159 ก492 ล.1 2551.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 159 ก492 ล.1 2551.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 159 ก492 ล.1 2551.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 159 ก492 ล.1 2551.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 199630

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.