ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลจักษุวิทยา 2.ตา,โรค การดูแล 3.ตา,โรค การรักษา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-46-6313-9
 ผู้แต่ง  ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์.
 ชื่อเรื่อง 
ตำราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา/ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ และ กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  โครงการผลิตพยาบาลชุมชนฯ.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2551.
 เลขเรียก  WY158 ต367 2551
 ลักษณะทางกายภาพ  197 หน้า.
 หัวเรื่อง  I.กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล,บรรณาธิการ.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลจักษุวิทยา 2.ตา,โรค--การดูแล 3.ตา,โรค--การรักษา.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY158 ต367 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY158 ต367 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY158 ต367 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY158 ต367 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY158 ต367 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY158 ต367 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY158 ต367 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 202232

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.