ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลด้านจิตวิญญาณ 2.การพยาบาลแบบพหุลักษณ์ 3.การพยาบาล - - จิตวิทยา 4.การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 5

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-03-2469-0
 ผู้แต่ง  ทัศนีย์ ทองประทีป.
 ชื่อเรื่อง 
จิตวิญญาณ : มิติหนึ่งของการพยาบาล/ทัศนีย์ ทองประทีป.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. บริษัท วี.พริ้นท์ (1991). 2552.
 เลขเรียก  WY 160 ท364จ 2552.
 ลักษณะทางกายภาพ  245 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลด้านจิตวิญญาณ 2.การพยาบาลแบบพหุลักษณ์ 3.การพยาบาล - - จิตวิทยา 4.การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 5.ผู้ป่วย - - การดูแล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.6 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.7 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.8 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.9 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.10 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.11 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.12 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
13. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.13 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
14. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.14 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
15. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.15 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
16. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.16 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
17. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.17 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
18. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.18 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
19. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.19 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
20. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.20 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
21. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.21 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
22. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.22 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
23. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.23 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
24. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.24 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
25. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.25 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
26. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.26 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
27. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.27 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
28. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.28 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
29. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.29 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
30. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.30 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
31. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.31 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
32. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.32 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
33. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.33 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
34. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.34 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
35. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.35 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
36. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.36 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
37. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.37 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
38. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.38 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
39. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.39 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
40. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.40 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
41. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.41 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
42. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.42 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
43. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.43 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
44. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.44 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
45. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 160 ท364จ 2552. ฉ.45 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 199406

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.