ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ 2.ทรวงอกบาดเจ็บ 3.ทรวงอก,ศัลยกรรม

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-352-002-3
 ผู้แต่ง  วชิราภรณ์ สุมนวงศ์.
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอก = Nursing care for the patients with chest trauma/วชิราภรณ์ สุมนวงศ์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  โครงการผลิตพยาบาลชุมชนฯ.
 พิมพ์ลักษณ์  ชลบุรี. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์,คณะพยาบาลศาสตร์,มหาวิทยาลัยบูรพา. 2550.
 เลขเรียก  WY152.5 ว153ก 2550
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2.
 ลักษณะทางกายภาพ  186 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ 2.ทรวงอกบาดเจ็บ 3.ทรวงอก,ศัลยกรรม.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.6 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.7 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.8 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.9 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.10 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.11 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.12 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
13. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.13 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
14. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.14 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
15. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.15 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
16. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.16 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
17. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.17 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
18. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.18 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
19. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.19 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
20. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.20 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
21. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.21 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
22. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.22 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
23. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.23 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
24. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.24 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
25. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152.5 ว153ก 2550 ฉ.25 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 198472

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.