ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลผู้ป่วย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ศรีเกียรติ อนันต์ส..  มี review
   ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WY154 ก451 2552 
การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต=Nursing Practium..  มี review
   เพลินตา ศิริปการ, บรรณาธิการ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 26 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 27 ไอเทม)
WY154 ก469 2551 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต = Critical Care Nursi..  มี review
   สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 17 ไอเทม)
WY154 ก492 2552 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต=Critical care nrusi..  มี review
   สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ, บรรณาธิการ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY154 ก492 2551 
คู่มือการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์สาธา..
   ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY100 ค695 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.