ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 2.ผู้ป่วยหนัก การดูแล 3.การดูแลขั้นวิกฤต
ผลการค้นหา เลขเรียก
การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต=Nursing Practium..  มี review
   เพลินตา ศิริปการ, บรรณาธิการ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 27 ไอเทม)
WY154 ก469 2551 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต = Critical Care Nursi..  มี review
   สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 17 ไอเทม)
WY154 ก492 2552 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต=Critical care nrusi..  มี review
   สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ, บรรณาธิการ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY154 ก492 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.