ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลผู้สูงอายุ 2.การพยาบาลผู้ใหญ่ 3.การพยาบาลเวชศาสตร์วัยชรา 4.ผู้สูงอายุ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-110-545-2
 ผู้แต่ง  พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร, รศ.
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2/รศ. พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร.
 พิมพ์ลักษณ์  มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ. 2550.
 เลขเรียก  WY152 พ587ก ล.2 2550
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1.
 ลักษณะทางกายภาพ  328 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลผู้สูงอายุ 2.การพยาบาลผู้ใหญ่ 3.การพยาบาลเวชศาสตร์วัยชรา 4.ผู้สูงอายุ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 พ587ก ล.2 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 พ587ก ล.2 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 พ587ก ล.2 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WY152 พ587ก ล.2 2550  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 พ587ก ล.2 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 พ587ก ล.2 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 พ587ก ล.2 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 พ587ก ล.2 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 พ587ก ล.2 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197412

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.