ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลผู้สูงอายุ 2.การพยาบาลเวชศาสตร์วัยชรา
ผลการค้นหา เลขเรียก
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ ..  มี review
   สายพิณ เกษมกิจวัฒนา,วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุลและมุกดา ตันชัย. / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
WY152 ส661ก ล.3 2549 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหน่วยที่ ..  มี review
   นิลวรรณ ศิริคูณ,ดรุณี ชุณหวัตและวรนุช เกียรติพงษ์ถาวร. / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WY152 ก492 ล.2 2549 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.