ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลผู้สูงอายุ 2.ระบบประสาท - - โรค - - การพยาบาล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-35-7713-0
 ผู้แต่ง  ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์.
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาระบบประสาทและอื่นๆ/ ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  โครงการผลิตพยาบาลชุมชนฯ.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2552.
 เลขเรียก  WY 152 ล461ก 2552.
 ครั้งที่พิมพ์  2
 ลักษณะทางกายภาพ  190 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลผู้สูงอายุ 2.ระบบประสาท - - โรค - - การพยาบาล.
 เชื่อมโยง*  ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์.pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WY 152 ล461ก 2552.  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WY 152 ล461ก 2552. ฉ.3 
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WY 152 ล461ก 2552. ฉ.10 
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ล461ก 2552. ฉ.11 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ล461ก 2552. ฉ.12 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ล461ก 2552. ฉ.13 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ล461ก 2552. ฉ.14 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ล461ก 2552. ฉ.15 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ล461ก 2552. ฉ.16 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ล461ก 2552. ฉ.17 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ล461ก 2552. ฉ.18 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ล461ก 2552. ฉ.19 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
13. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 152 ล461ก 2552. ฉ.20 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 199468

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.