ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง 2.การพยาบาลเฉพาะทาง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-294-852-6
 ผู้แต่ง  บุญศรี นุเกตุ, บรรณาธิการ.
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้สูงอายุ/บรรณาธิการ, บุญศรี นุเกตุ, ปาลีรัตน์ พรทวีกัณทา และคณะ.
 พิมพ์ลักษณ์  2548,นนทบุรี. โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก.
 เลขเรียก  WY152 ก495 2548
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่2,3
 ลักษณะทางกายภาพ  243 หน้า
 หัวเรื่อง  I.สถาบันพระบรมราชชนก,โครงการสวัสดิการวิชาการ.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง 2.การพยาบาลเฉพาะทาง.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก495 2548  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก495 2548  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WY152 ก495 2548  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WY152 ก495 2548  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก495 2548  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก495 2548  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก495 2548  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก495 2548  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก495 2548  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก495 2548  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก495 2548  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก495 2548  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
13. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY152 ก495 2548  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 190637

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.