ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลผู้สูงอายุ ข้อสอบ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-04-6881-3
 ผู้แต่ง  เพื่อนช่วยจำ.
 ชื่อเรื่อง 
ข้อสอบทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุ = Geriatric Nursing Review Examnination/เพื่อนช่วยจำ.
 พิมพ์ลักษณ์  2551. [ม.ป.ท.]. [ม.ป.พ.].
 เลขเรียก  WT152 พ953 2551
 ลักษณะทางกายภาพ  159 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลผู้สูงอายุ--ข้อสอบ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT152 พ953 2551  
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 13 สิงหาคม 2563
  จอง
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT152 พ953 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT152 พ953 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT152 พ953 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT152 พ953 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT152 พ953 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT152 พ953 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT152 พ953 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT152 พ953 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT152 พ953 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]




Bib 200237

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.