ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลผู้ใหญ่ 2.ผู้ป่วย การพยาบาล 3.การพยาบาลผู้สูงอายุ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-34-8347-9
 ผู้แต่ง  เพื่อนช่วยจำ.
 ชื่อเรื่อง 
ทบทวนการพยาบาลผู้ใหญ่ = ANR (Adult Nursing Review)/เพื่อนช่วยจำ.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  ANR (Adult Nursing Review).
 พิมพ์ลักษณ์  2551. [ม.ป.พ.]. [ม.ป.ท.].
 เลขเรียก  WY150 พ953 2551
 ลักษณะทางกายภาพ  202 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลผู้ใหญ่ 2.ผู้ป่วย--การพยาบาล 3.การพยาบาลผู้สูงอายุ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY150 พ953 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY150 พ953 2551 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY150 พ953 2551 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY150 พ953 2551 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY150 พ953 2551 ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY150 พ953 2551 ฉ.6 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 13 สิงหาคม 2563
  จอง
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY150 พ953 2551 ฉ.7 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY150 พ953 2551 ฉ.8 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 9 สิงหาคม 2563
  จอง
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY150 พ953 2551 ฉ.9 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 9 สิงหาคม 2563
  จอง
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY150 พ953 2551 ฉ.10 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 19 สิงหาคม 2563
  จอง
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY150 พ953 2551 ฉ.12 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY150 พ953 2551 ฉ.13 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
13. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY150 พ953 2551 ฉ.14 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 199463

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.