ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลสูติศาสตร์ 2.การพยาบาลนรีเวชวิทยา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ISBN  974-678-720-9
 ผู้แต่ง  จันทิรา วชิราภากร.
 ชื่อเรื่อง 
การเสริมสร้างการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการประจำแผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Improving yhe duty of unofficial time nursing supervisors in obstetrics and gynecological nursing nursing department,srinagarind hospital/จั
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น. สาขาวิชาบริหารการพยาบาล มหาวิยาลัยขอนแก่น. 2543.
 เลขเรียก  วพ WQ157 จ285ก 2543
 ลักษณะทางกายภาพ  130 หน้า.
 หัวเรื่อง  I.จันทิรา วชิราภากร II.มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาบริหารการพยาบาล.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลสูติศาสตร์ 2.การพยาบาลนรีเวชวิทยา.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
วพ WQ157 จ285ก 2543  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 201320

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.