ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลสูติศาสตร์ 2.ครรภ์ 3.ภาวะแทรกซ้อนระหว่างมีครรภ์ การพยาบาล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-657-764-6
 ผู้แต่ง  เทียมศร ทองสวัสดิ์.
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน/เทียมศร ทองสวัสดิ์.
 พิมพ์ลักษณ์  โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่. 2548.
 เลขเรียก  WY157 ท756พ 2548
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง).
 ลักษณะทางกายภาพ  184 หน้า.
 หัวเรื่อง  I.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการตำรา.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลสูติศาสตร์ 2.ครรภ์ 3.ภาวะแทรกซ้อนระหว่างมีครรภ์--การพยาบาล.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY157 ท756พ 2548  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY157 ท756พ 2548  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=หายและจ่ายแล้ว
WY157 ท756พ 2548  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY157 ท756พ 2548  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY157 ท756พ 2548  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 200062

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.