ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลสูติศาสตร์ 2.ระยะหลังคลอด การพยาบาล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-722-733-9
 ผู้แต่ง  วิไลวรรณ สวัสดิ์พาณิชย์.
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลมารดาหลังคลอด/วิไลวรรณ สวัสดิพาณิชย์.
 พิมพ์ลักษณ์  2551. ชลบุรี. ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก,คณะพยาบาลศาสตร์,ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก.
 เลขเรียก  WY157 ว729ก 2551
 ลักษณะทางกายภาพ  131 หน้า.
 หัวเรื่อง  I.มหาวิทยาลัยบูรพา,คณะพยาบาลศาสตร์,ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลสูติศาสตร์ 2.ระยะหลังคลอด--การพยาบาล.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY157 ว729ก 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=หาย
WY157 ว729ก 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY157 ว729ก 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY157 ว729ก 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY157 ว729ก 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 198386

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.