ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลสูติศาสตร์. 2.ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-03-2557-4
 ผู้แต่ง  สุภาวดี เครือโชติกุล.
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ = Nuesing obstetrics complication during pregnancy/ สุภาวดี เครือโชติกุล.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552.
 เลขเรียก  WY 157 ส838ก 2552
 ครั้งที่พิมพ์  2
 ลักษณะทางกายภาพ  195 หน้า.
 หมายเหตุ  ฉบับปรับปรุง
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลสูติศาสตร์. 2.ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 26 สิงหาคม 2563
  จอง
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 สิงหาคม 2563
  จอง
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.6 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 27 สิงหาคม 2563
  จอง
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.7 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.8 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 14 สิงหาคม 2563
  จอง
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.9 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.10 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.11 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 สิงหาคม 2563
  จอง
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.12 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
13. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.13 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
14. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.14 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
15. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.15 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 สิงหาคม 2563
  จอง
16. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.16 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 สิงหาคม 2563
  จอง
17. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.17 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
18. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.18 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
19. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.19 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 สิงหาคม 2563
  จอง
20. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.20 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
21. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.21 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 สิงหาคม 2563
  จอง
22. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.22 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 สิงหาคม 2563
  จอง
23. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.23 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
24. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.24 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 สิงหาคม 2563
  จอง
25. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.25 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
26. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.26 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
27. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.27 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
28. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.28 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
29. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.29 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 26 สิงหาคม 2563
  จอง
30. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY 157 ส838ก 2552 ฉ.30 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 202093

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.