ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2.การพยาบาล 3.ผู้ป่วย 4.อายุรศาสตร์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-465-414-7
 ผู้แต่ง  วารุณี มีเจริญ.
 ชื่อเรื่อง 
แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม เล่ม 1= Care Planning Guides for Medical Nursing I/วารุณี มีเจริญ.
 พิมพ์ลักษณ์  2551. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. สระบุรี.
 เลขเรียก  WY150 ว486น 2551
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 4.
 ลักษณะทางกายภาพ  208 หน้า.
 หัวเรื่อง  I.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2.การพยาบาล 3.ผู้ป่วย 4.อายุรศาสตร์.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY150 ว486น 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=หายและจ่ายแล้ว
WY150 ว486น 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY150 ว486น 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY150 ว486น 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY150 ว486น 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 198317

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.