ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลในเคหสถาน 2.ผู้ป่วยเรื้อรัง การดูแลที่บ้าน 3.ผู้ป่วยบ้าน

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-949-846-1
 ผู้แต่ง  สุภาณี อ่อนชื่นจิตร.
 ชื่อเรื่อง 
การบริการสุขภาพที่บ้าน = Home Health Care Service/สุภาณี อ่อนชื่นจิตร และ ฤทัยพร ตรีตรง.
 พิมพ์ลักษณ์  2549. ชานเมืองการพิมพ์. สงขลา.
 เลขเรียก  WY115 ส837ก 2549
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2.
 ลักษณะทางกายภาพ  144 หน้า.
 หัวเรื่อง  I.ฤทัยพร ตรีตรง,ผู้แต่งร่วม.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลในเคหสถาน 2.ผู้ป่วยเรื้อรัง--การดูแลที่บ้าน 3.ผู้ป่วยบ้าน,
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY115 ส837ก 2549  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY115 ส837ก 2549  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 199466

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.