ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล,การศึกษา - - หลักสูตร. 2.การติดตามสมรรถนะ - - การพยาบาล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  นันทิกา มิตรสัมพันธ์.
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาติดตามสมรรถนะทางการพยาบาลของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2545 และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2542 ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ/ นันทิกา มิตรสัมพัน
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ. 2552.
 เลขเรียก  วจ WY 18 น427ม 2552.
 ลักษณะทางกายภาพ  77 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.เพ็ญวรรณ เข้มขัน. 2.จันทร์เพ็ญ สันตวาจา. 3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาล,การศึกษา - - หลักสูตร. 2.การติดตามสมรรถนะ - - การพยาบาล.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
วจ WY 18 น427ม 2552.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 201192

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.