ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ไทย 2.โรงพยาบาล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  กลุ่มงานคุ้มครองบริการสุขภาพ.
 ชื่อเรื่อง 
คู่มือการปฎิบัติงานควบคุมดูแลการโฆษณาสถานพยาบาลแนวทางการพิจารณาและมติเกี่ยวกับการโฆษณาสถานพยาบาลของคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการโฆษณาสถานพยาบาลพร้อมด้วยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 11(พ.ศ.2546)เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเ
 พิมพ์ลักษณ์  2549.
 เลขเรียก  อ WX32.JT3 พ371 2549
 ลักษณะทางกายภาพ  24 หน้า.
 หัวเรื่อง  I.กลุ่มงานคุ้มครองบริการสุขภาพ กองการประกอบดรคศิลปะ
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาล--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย 2.โรงพยาบาล--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
อ WX32.JT3 พ371 2549  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 195331

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.