ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล การประเมิน 2.บริการพยาบาล คุณภาพ 3.การควบคุมคุณภาพโรงพยาบาล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-42-2481-1
 ผู้แต่ง  จินนะรัตน์ ศรีภัทรภิญโญ.
 ชื่อเรื่อง 
ความรู้ ทักษธ และตัวชี้วัดเฉพาะงานการพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้/จินนะรัตน์ ศรีภัทรภิญโญ และ อัมภา ศรารัชต์.
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี. สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสธารณสุข. 2551.
 เลขเรียก  WX153 จ487ค 2551
 ลักษณะทางกายภาพ  152 หน้า.
 หัวเรื่อง  I.อัมภา ศรารัชต์.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาล--การประเมิน 2.บริการพยาบาล--คุณภาพ 3.การควบคุมคุณภาพโรงพยาบาล.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WX153 จ487ค 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197833

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.