ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล คู่มือ 2.การสื่อสารทางการพยาบาล การใช้ภาษา 3.ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-616-11-0020-9
 ผู้แต่ง  พรฤดี นิธิรัตน์.
 ชื่อเรื่อง 
Speak ง่ายๆ สไตล์พยาบาล/พรฤดี นิธรัตน์.
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี. โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. 2552.
 เลขเรียก  WY49 พ276s 2552
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2.
 ลักษณะทางกายภาพ  129 หน้า.
 หัวเรื่อง  I.Moore,Karen Strazza,ผู้แต่งร่วม.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาล--คู่มือ 2.การสื่อสารทางการพยาบาล--การใช้ภาษา 3.ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY49 พ276s 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY49 พ276s 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY49 พ276s 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY49 พ276s 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY49 พ276s 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY49 พ276s 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY49 พ276s 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY49 พ276s 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY49 พ276s 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY49 พ276s 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY49 พ276s 2552 ฉ.11 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 202338

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.