ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล วิจัย วิธีวิทยา 2.การพยาบาล การศึกษาและการสอน

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-40-1254-8
 ผู้แต่ง  บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.
 ชื่อเรื่อง 
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการพยาบาลศาสตร์ = The Methodology in Nursing Reasearch/บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  โครงการผลิตพยาบาลชุมชนฯ
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2553.
 เลขเรียก  WY20.5 บ418ร 2553
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 5.
 ลักษณะทางกายภาพ  568 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาล--วิจัย--วิธีวิทยา 2.การพยาบาล--การศึกษาและการสอน.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY20.5 บ418ร 2553  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY20.5 บ418ร 2553  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY20.5 บ418ร 2553  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY20.5 บ418ร 2553  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY20.5 บ418ร 2553  
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 26 กรกฎาคม 2563
  จอง
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY20.5 บ418ร 2553  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=หาย
WY20.5 บ418ร 2553  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY20.5 บ418ร 2553  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY20.5 บ418ร 2553  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY20.5 บ418ร 2553  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY20.5 บ418ร 2553 ฉ.11 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY20.5 บ418ร 2553 ฉ.12 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
13. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY20.5 บ418ร 2553 ฉ.13 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
14. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY20.5 บ418ร 2553 ฉ.14 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
15. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY20.5 บ418ร 2553 ฉ.15 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
  จอง
Note:ปีงบประมาณ 2557
16. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY20.5 บ418ร 2553 ฉ.16 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 204219

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.