ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล ไทย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน/มาลินี ชลานันต์
   มาลิณี ชลานันต์.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WB310 ม497ก 2552 
การติดตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติที่ผ่านการอบรม หล..
   นิสากร วิบูลชัย.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ. WY 101 น695ก 2551. 
การพัฒนาแบบวัดภาคปฏิบัติที่เน้นการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิก..
   ปิยะรัตน์ หยกสุริยันต์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
วจ WY100 ป547ก 2549. 
คู่มือการปฎิบัติงานควบคุมดูแลการโฆษณาสถานพยาบาลแนวทางการพิจา..
   กลุ่มงานคุ้มครองบริการสุขภาพ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WX32.JT3 พ371 2549 
มิติการดูแลของการพยาบาลไทย = The Caring Dimensions of Nursin..
   ปิญากรณ์ ชุตังกร...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WY100 ม575 2537 
เคหพยาบาล : การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน/มาลินี ชลานันต์...[และคนอ..  มี review
   มาลินี ชลานันต์...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY200 ค785 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.