ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล ไทย การประเมิน 2.การพยาบาลในคลินิก การประเมิน 1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 2.ปิ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ISBN  974-849-833-6
 ผู้แต่ง  ปิยะรัตน์ หยกสุริยันต์.
 ชื่อเรื่อง 
การพัฒนาแบบวัดภาคปฏิบัติที่เน้นการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกโดยการกำหนดเกณฑ์การประเมิน/ ปิยะรัตน์ หยกสุริยันต์.
 พิมพ์ลักษณ์  สระบุรี. วพบ.สระบุรี. 2549.
 เลขเรียก  วจ WY100 ป547ก 2549.
 ลักษณะทางกายภาพ  71 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาล--ไทย--การประเมิน 2.การพยาบาลในคลินิก--การประเมิน 1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 2.ปิยะรัตน์ หยกสุริยันต์.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
วจ WY100 ป547ก 2549.  
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 16 สิงหาคม 2563
  จอง
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 198779

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.