ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพัฒนาชนบท ไทย สถิติ
ผลการค้นหา เลขเรียก
รายงาน หมู่บ้านชนบทไทย จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค..
   คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวีซีดี(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VCD 000157 
รายงาน หมู่บ้านชนบทไทย ปี 2550 : จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้..
   คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ; จัดทำโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ HN700.55.Z9C6 ห99 2550 
รายงานข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2550/คณะกรรมการ..
   คณะกรรมการอำนวยการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวีซีดี(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VCD 000123 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.