ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพัฒนาชนบท ไทย สถิติ 2.เครื่องชี้วัดภาวะสังคม ไทย สถิติ 3.หมู่บ้าน ไทย สถิติ 4.ชนบท ไทย

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ISBN  978-974-42-3088-1
 ผู้แต่ง  คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ; จัดทำโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.
 ชื่อเรื่อง 
รายงาน หมู่บ้านชนบทไทย ปี 2550 : จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)/โดย คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ; จัดทำโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย..
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ. ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. 2550.
 เลขเรียก  อ HN700.55.Z9C6 ห99 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  248 หน้า.
 หัวเรื่อง  I.คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทII. กรมพัฒนาชุมชน.ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท.
 หัวเรื่อง  1.การพัฒนาชนบท--ไทย--สถิติ 2.เครื่องชี้วัดภาวะสังคม--ไทย--สถิติ 3.หมู่บ้าน--ไทย--สถิติ 4.ชนบท--ไทย--สถิติ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสืออ้างอิง
หนังสืออ้างอิง
อ HN700.55.Z9C6 ห99 2550  
  
ชั้นหนังสืออ้างอิง On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 196587

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.