ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย - - ผู้สูงอายุ. 2.ผู้สูงอายุ - - โรคเรื้อรัง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  อัมพรพรรณ ธีรานุตร...[และคนอื่นๆ].
 ชื่อเรื่อง 
รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวม สำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์/Development of a holistic continuing care model for elderly with chronic illnesses : a case study in a tertiary care hospital/อั
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น. มหาวิยาลัยขอนแก่น. 2551.
 เลขเรียก  วจ WY 152 อ555ก 2551.
 ลักษณะทางกายภาพ  148 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 หัวเรื่อง  1.การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย - - ผู้สูงอายุ. 2.ผู้สูงอายุ - - โรคเรื้อรัง.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
วจ WY 152 อ555ก 2551.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 204578

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.