ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 170 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
นิทาน"ปีศาจขนมหวาน"./ ธัญลักษณ์ นะฟั่น...[และคนอื่นๆ]
   ธัญลักษณ์ นะฟั่น...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ90 ธ469ป 
นิทาน"ปู๊ด ปู๊ด อุ๊ย! ออกมาแล้ว"./ ประกายดาว ทะตัน...[และคนอ..
   ประกายดาว ทะตัน...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ90 ป191ป 
นิทาน"มากินผักกันเถอะ"./ นภวรรณ สมบูรณ์...[และคนอื่นๆ]
   นภวรรณ สมบูรณ์...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ90 น195ม 
นิทาน"หนูนาปวดอึ"./ จันทกร ตุ้ยสิทธิ์...[และคนอื่นๆ]
   จันทกร ตุ้ยสิทธิ์...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ90 จ243ห 
นิทาน"หนูน้ำรู้แล้ว สิ่งไหนเล่นได้"./ กนกวรรณ รักษาหาร...[แล..
   กนกวรรณ รักษาหาร...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
PZ90 ก125ห 
นิทาน"หนูไม่อยากเป็นหวัด"./ ศศิวรรณ สำรองพันธุ์...[และคนอื่นๆ]
   ศศิวรรณ สำรองพันธุ์...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ90 ศ298ห 
นิทาน"เมื่อน้องก้องเป็นโรคมือ เท้า ปาก"./ สมสิริ รุ่งอมรรัตน..
   สมสิริ รุ่งอมรรัตน์...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ90 ส286ม 
นิทาน"แก้วจอมซน"./ พิมพ์ชนก แสงจันทร์...[และคนอื่นๆ]
   พิมพ์ชนก แสงจันทร์...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ90 พ716ก 
ปฏิบัติการระบบย่อยในระบบสุขภาพชุมชน
   ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WA540.JT3 ข226ป 2553 
ปฏิบัติการระบบย่อยในระบบสุขภาพชุมชน
   ขนิษฐา นันทบุตรและคณะ / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA540.JT3 ข226ป 2553 
ประมวลผลการประชุม : เวทีนโยบายพยาบาลศาสตร์เพื่อสร้างสุขภาวะ..
    / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY 16 ป352 2555 
ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมส..
   อุมาพร ปุญญโสพรรณ / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA590 อ846ภ 2559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [15]   [แสดง 12/170 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.