ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 33 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ผลการค้นหา เลขเรียก
ข้อคิดเพื่อผู้นำ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 001
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
HD57.7 ก768ผ 2539 
ข้อคิดเพื่อมิตรภาพ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 001
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HM123 ก768ม 
ข้าฯคือบัณฑิต : หลอมแนวคิดคนรุ่นใหม่ / เกรียงศักดิ์ ..
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB2805 ก768ข 
คนแถวหน้า
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F637.S8 ก768ค 2546 
ตามรอยพระเจ้าอยู่หัว/ บรรณาธิการ,เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
    / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS586 ต341 2555 
ติดปีกบินสู่ AEC
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext ติดปีกบินสู่ AEC.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD 30.28 ก768ต 2558 
บริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 001
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD69.T54 ก768บ 2541 
บริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 001
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HD69.T54 ก768บ 
ปั้นสมองของชาติ : ยุทธศาสตร์ปฎิรูปการศึกษา
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1028 ก768ป 2543 
มหาวิทยาลัยที่ทางแยก / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 001
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LC 2610 ก 768 ม 
ลักษณะชีวิตสู่ความสำเร็จ 1 / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 001
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549 ก768ล ล.1 2540 
ลักษณะชีวิตสู่ความสำเร็จ เล่ม 2 001
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
HF5549 ก768ล ล.2 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/33 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.