ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 21 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง เลือด โรค การวินิจฉัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
พยาธิสรีรวิทยาและการวินิจฉัย Cardiorenal syndrome
   สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร / 2556
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WG142 ส867 2556 
มะเร็งเม็ดเลือดขาว/ สาคร พรประเสริฐ
   สาคร พรประเสริฐ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WH 250 ส628ม 2552 
ระบบหัวใจและการทำงาน = Functional cardiology
   สมนึก นิลบุหงา / 2555
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WG102
ส253 2555 
ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย= Common cardiac surgery (ฉบับปรั..
   จรัญ สายะสถิตย์ / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WG169 จ154 2560 
อายุรกรรมห้องปฏิบัติการสำหรับภาวะอุดตันของหลอดเลือดจากลิ่มเล..
   วิโรจน์ ไววานิช.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WG540 ว712 2550 
เลือดออกในทางเดินอาหาร = Gastrointestinal bleeding   มี review
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WI140
ล934 2553 
แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการระบบการห้ามเลือดสำหรับประเทศไท..
    / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WH 310 น927 2561 
แนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย สำหรับประเทศไทย = Thailands ..
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
QY470 น927 2558 
โรคเลือดออกง่าย (จัดการได้) ง่ายนิดเดียว
   ศรัญญา พงษ์อุดม / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext โรคเลือดออกง่ายฯ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WH120 ศ159ร 2561 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 9/21 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.