ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 31 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ บอก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ของแซบอีสาน : บันทึกภูมิปัญญาไทย ด้านโภชนาการ./ โดย ประมวล ..
   ประมวล พิมพ์เสน. / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QU 145 ป349 2551. 
ความเชื่อเรื่องผี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอีสาน./ โดย ประมวล ..
   ประมวล พิมพ์เสน. / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
F 1472.T5 ป349 2546. 
ทำเนียบหัวเมือง ร.ศ.118 (พ.ศ.2542) : บันทึกประวัติศาสตร์การจ..
   ประมวล พิมพ์เสน. / 2542
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
DS 589 ป349 2542. 
ธรรมดาสอนโลก./ โดยประมวล พิมพ์เสน
   ประมวล พิมพ์เสน. / 2542
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
GR 312.2 .N65 ป349 2542. 
นางแตงอ่อน : สุดยอดนิทานคำกลอนอีสาน ปริวรรตจากใบลาน./ โดย พร..
   ประมวล ธมฺมเสโน(พิมพ์เสน),พระอาจารย์. / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PL 4221 ป349 2547. 
นิทาน 2 : พื้นบ้านอีสาน./ โดย ประมวล พิมพ์เสน
   ประมวล พิมพ์เสน. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PL 4221 ป349 2553. 
นิทานก้อม/ ปานเพชร สุขคำแสง,ประมวล พิมพ์เสน
   ปานเพชร สุขคำแสง. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
PL 4221 ป547นท 2553 
นิทานพื้นบ้านอีสาน 1./ โดย ประมวล พิมพ์เสน
   ประมวล พิมพ์เสน. / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PL 4221 ป349น ล.1 2550. 
บอกลูก บอกหลาน 7,คู่มือการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
   ประมวล พิมพ์เสน,บรรณาธิการ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PL4221 ป349บ 
บันทึก 1 ใน 13 กบฏรัฐธรรมนูญ : เรื่องบอกเล่าก่อนถึงวัน 14 ตุ..
   ธัญญา ชุนชฎาธาร.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PL4200.5 ธ461 
บันทึกประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น
   ประมวล พิมพ์เสน.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS589.ข285 ป349 
บันทึกภูมิปัญญาชาวบ้าน./ โดยพระอาจารย์ประมวล ธมฺมเสโน(พิมพ์..
   ประมวล ธมฺมเสโน(พิมพ์เสน), พระอจารย์. / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
AC 159 ป349 2547. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/31 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.