อื่น ๆ
 
   

คำค้น:

 


 
EDS HEALTH (CINAHL New version)
 
EPlogo Search CINAHL at BCN Khonkhen :

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
Cinahl Cpmplete
Clinicalkey for Nursing, ScienecDirect

         

 
*** แนะนำวารสารฯ ใหม่ ***   
      
         
 
*** แนะนำวารสารฯ ใหม่ ***   

 

 
ห้องสมุด ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมเสนอ
รายชื่อหนังสือ ตำรา เข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2564

(
โปรดเลือกคลิกที่ ► เข้าร่วมเสนอรายชื่อหนังสือ)

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

แผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ.2560-2564 ฉ..
กรมกิจการผู้สูงอายุ||กระทรวงการพัฒน..
รายงานประจำปี 2563 กองโรคไม่ติดต่อ (ฉบับย่อ)/..
กรมควบคุมโรค. กองโรคไม่ติดต่อ กลุ่ม..
โภชนบำบัด=Diet therapy/สุนีย์ สหัสโพธิ์||Diet..
สุนีย์ สหัสโพธิ์
Communication skills=การสื่อสารทางการแพทย์แบบ..
ชิษณุ พันธุ์เจริญ||โรงพยาบาลจุฬาลงก..
รายงานประจำปี 2563 กองป้องกันการบาดเจ็บ (ฉบับ..
กรมควบคุมโรค. กองโรคไม่ติดต่อ กลุ่ม..
กลเม็ด เคล็ด(ไม่)ลับ กับการพยาบาลผู้ใหญ่ by อ..
อนุชา ไทยวงษ์||วิทยาลัยศรีมหาสารคาม..
การจัดการเท้าเบาหวาน:ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบ..
ชยพล ศิรินิยมชัย||มหาวิทยาลัยพายัพ...
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ/ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบ..
อรพิณ ฐาปนกุลศักดิ์,บรรณาธิการ|สิริ..
เวชศาสตร์ทันยุค 2561 เล่ม 2/บรรณาธิการ คณะอนุ..
มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริ..
คู่มือทักษะการสื่อสารสำหับพยาบาลและนักเรียนพย..
ชิษณุ พันธุ์เจริญ,บรรณาธิการ|จรุ่งจ..
Must 2 know: Adult เราต้องรอด By อจอนช&อ.ดร.เ..
อนุชา ไทยวงษ์||เสน่ห์ ขุนแก้ว||วิทย..
ปัญหาและทฤษฎีจริยศาสตร์=Problems and theories..
ประเวศ อินทองปาน||มหาวิทยาลัยเกษตรศ..ปฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการห้องสมุด

 
 


     

ตำราหลักการพยาบาล

หนังสือ ตำรา อิเล็กทรอนิกส์ (Cinahl Complete)

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (e-book)

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (e-book)

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (e-book)

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ (e-book)

 

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ *ข่าวสารสาระน่ารู้*

Facebook


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.