วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 2 ธันวาคม 2562  หยุดชดเชย
2 23 ตุลาคม 2562  หยุดวันปิยมหาราช
3 14 ตุลาคม 2562  หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
4 13 ตุลาคม 2562  หยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
5 11 สิงหาคม 2562  งดให้บริการ
6 29 กรกฎาคม 2562  หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
7 28 กรกฎาคม 2562  หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
8 17 กรกฎาคม 2562  หยุดวันเข้าพรรษา
9 16 กรกฎาคม 2562  หยุดวันอาสาฬหบูชา
10 20 พฤษภาคม 2562  หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
11 19 พฤษภาคม 2562  งดให้บริการ
12 18 พฤษภาคม 2562  วันวิสาขบูชา
13 9 พฤษภาคม 2562  หยุดวันพืชมงคล
14 6 พฤษภาคม 2562  วันหยุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
15 16 เมษายน 2562  หยุดชดเชยวันสงกรานต์
16 15 เมษายน 2562  หยุดวันสงกานต์
17 14 เมษายน 2562  หยุดวันสงกานต์
18 13 เมษายน 2562  หยุดวันสงกานต์
19 12 เมษายน 2562  หยุดวันสงกานต์
20 8 เมษายน 2562  หยุดชดเชยวันจักรี
21 7 เมษายน 2562  งดให้บริการ
22 17 มีนาคม 2562  งดให้บริการ (คุมสอบสภา)
23 1 มกราคม 2562  หยุดวันขึ้นปีใหม่
24 31 ธันวาคม 2561  วันสิ้นปี
25 10 ธันวาคม 2561  วันรัฐธรรมนูญ
26 9 ธันวาคม 2561  
27 5 ธันวาคม 2561  วันพ่อแห่งชาติ
28 23 ตุลาคม 2561  วันปิยมหาราช
29 15 ตุลาคม 2561  หยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
30 31 ธันวาคม ของทุกปี  หยุดวันสิ้นปี
31 12 สิงหาคม ของทุกปี  หยุดวันแม่แห่งชาติ
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.