วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 11 ธันวาคม 2566  หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
2 23 ตุลาคม 2566  หยุดวันปิยมหาราช
3 13 ตุลาคม 2566  หยุดวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
4 14 สิงหาคม 2566  หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
5 13 สิงหาคม 2566  ปิดให้บริการ
6 12 สิงหาคม 2566  หยุดวันแม่แห่งชาติ
7 2 สิงหาคม 2566  หยุดวันเข้าพรรษา
8 1 สิงหาคม 2566  หยุดวันอาสาฬหบูชา
9 5 มิถุนายน 2566  หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
10 4 มิถุนายน 2566  ปิดให้บริการ
11 3 มิถุนายน 2566  หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
12 17 พฤษภาคม 2566  หยุดวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
13 4 พฤษภาคม 2566  หยุดวันฉัตรมงคล
14 16 เมษายน 2566  หยุดวันสงกรานต์
15 15 เมษายน 2566  หยุดวันสงกรานต์
16 14 เมษายน 2566  หยุดวันสงกรานต์
17 13 เมษายน 2566  หยุดวันสงกรานต์
18 6 เมษายน 2566  หยุดวันจักรี
19 6 มีนาคม 2566  หยุดวันมาฆบูชา
20 5 มีนาคม 2566  ปิดให้บริการ (นศ.ปิดเทอม)
21 4 มีนาคม 2566  ปิดให้บริการ (นศ.ปิดเทอม)
22 31 ธันวาคม ของทุกปี  หยุดวันสิ้นปี
23 31 ธันวาคม ของทุกปี  หยุดวันสิ้นปี
24 10 ธันวาคม ของทุกปี  หยุดวันรัฐธรรมนูญ
25 10 ธันวาคม ของทุกปี  หยุดวันรัฐธรรมนูญ
26 5 ธันวาคม ของทุกปี  หยุดวันพ่อแห่งชาติ
27 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ (วันพ่อแห่งชาติ)
28 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
29 28 กรกฎาคม ของทุกปี  หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
30 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.