วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 7 ธันวาคม 2563  ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ
2 6 ธันวาคม 2563  ปิดให้บริการ
3 22 พฤศจิกายน 2563  ปิด
4 21 พฤศจิกายน 2563  ปิด
5 20 พฤศจิกายน 2563  ปิด
6 19 พฤศจิกายน 2563  ปิด
7 23 ตุลาคม 2563  วันปิยมหาราช
8 13 ตุลาคม 2563  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.9
9 2 ตุลาคม 2563  วันออกพรรษา
10 7 กันยายน 2563  ปิดชดเชยวันสงกรานต์
11 6 กันยายน 2563  ปิดชดเชยวันสงกรานต์
12 5 กันยายน 2563  ปิดชดเชยวันสงกรานต์
13 4 กันยายน 2563  ปิดชดเชยวันสงกรานต์
14 7 กรกฎาคม 2563  ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
15 6 กรกฎาคม 2563  วันเข้าพรรษา
16 5 กรกฎาคม 2563  วันอาสาฬหบูชา
17 3 มิถุนายน 2563  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
18 11 พฤษภาคม 2563  วันพืชมงคล
19 10 พฤษภาคม 2563  ปิดให้บริการ
20 6 พฤษภาคม 2563  วันวิสาขบูชา
21 4 พฤษภาคม 2563  วันฉัตรมงคล
22 3 พฤษภาคม 2563  ปิดให้บริการ
23 15 เมษายน 2563  หยุดวันสงกานต์
24 14 เมษายน 2563  หยุดวันสงกานต์
25 13 เมษายน 2563  หยุดวันสงกานต์
26 12 เมษายน 2563  หยุดวันสงกานต์
27 6 เมษายน 2563  วันจักรี
28 5 เมษายน 2563  ปิดให้บริการ
29 10 กุมภาพันธ์ 2563  ชดเชยวันมาฆบูชา
30 2 มกราคม 2563  ปิดให้บริการ
31 1 มกราคม 2563  ปิดวันขึ้นปีใหม่
32 31 ธันวาคม 2562  หยุดวันสิ้นปี
33 30 ธันวาคม 2562  ปิดให้บริการ
34 29 ธันวาคม 2562  ปิดให้บริการ
35 31 ธันวาคม ของทุกปี  หยุดวันสิ้นปี
36 10 ธันวาคม ของทุกปี  หยุดวันรัฐธรรมนูญ
37 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ (วันพ่อแห่งชาติ)
38 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
39 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.