วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 7 ธันวาคม 2563  ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ
2 6 ธันวาคม 2563  ปิดให้บริการ
3 23 ตุลาคม 2563  วันปิยมหาราช
4 13 ตุลาคม 2563  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.9
5 2 ตุลาคม 2563  วันออกพรรษา
6 7 กรกฎาคม 2563  ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
7 6 กรกฎาคม 2563  วันเข้าพรรษา
8 5 กรกฎาคม 2563  วันอาสาฬหบูชา
9 3 มิถุนายน 2563  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
10 11 พฤษภาคม 2563  วันพืชมงคล
11 10 พฤษภาคม 2563  ปิดให้บริการ
12 6 พฤษภาคม 2563  วันวิสาขบูชา
13 4 พฤษภาคม 2563  วันฉัตรมงคล
14 3 พฤษภาคม 2563  ปิดให้บริการ
15 15 เมษายน 2563  หยุดวันสงกานต์
16 14 เมษายน 2563  หยุดวันสงกานต์
17 13 เมษายน 2563  หยุดวันสงกานต์
18 12 เมษายน 2563  หยุดวันสงกานต์
19 6 เมษายน 2563  วันจักรี
20 5 เมษายน 2563  ปิดให้บริการ
21 10 กุมภาพันธ์ 2563  ชดเชยวันมาฆบูชา
22 2 มกราคม 2563  ปิดให้บริการ
23 1 มกราคม 2563  ปิดวันขึ้นปีใหม่
24 31 ธันวาคม 2562  หยุดวันสิ้นปี
25 30 ธันวาคม 2562  ปิดให้บริการ
26 29 ธันวาคม 2562  ปิดให้บริการ
27 31 ธันวาคม ของทุกปี  หยุดวันสิ้นปี
28 10 ธันวาคม ของทุกปี  หยุดวันรัฐธรรมนูญ
29 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ (วันพ่อแห่งชาติ)
30 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
31 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.