วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 3 มิถุนายน 2564  หยุดวันเฉลิมฯพระราชินี
2 26 พฤษภาคม 2564  วันวิสาขบูชา
3 10 พฤษภาคม 2564  หยุดวันพืชมงคล
4 15 เมษายน 2564  หยุดวันสงกรานต์
5 14 เมษายน 2564  หยุดวันสงกรานต์
6 13 เมษายน 2564  หยุดวันสงกรานต์
7 12 เมษายน 2564  หยุดวันสงกรานต์
8 11 เมษายน 2564  หยุดวันสงกรานต์
9 10 เมษายน 2564  หยุดวันสงกรานต์
10 6 เมษายน 2564  หยุดวันจักรี
11 26 กุมภาพันธ์ 2564  หยุดวันมาฆบูชา
12 3 มกราคม 2564  หยุดวันปีใหม่
13 2 มกราคม 2564  หยุดวันปีใหม่
14 1 มกราคม 2564  หยุดวันปีใหม่
15 31 ธันวาคม ของทุกปี  หยุดวันสิ้นปี
16 10 ธันวาคม ของทุกปี  หยุดวันรัฐธรรมนูญ
17 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ (วันพ่อแห่งชาติ)
18 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
19 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.