ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 264 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ บำบัด
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบำบัดแบบสั้น สำหรับผู้ดื่มแบบเสี่ยงและผู้ดื่มแบบอันตราย ค..
   Babor,Thormas F. / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)

WM274 บ819 2553 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่องผลของดนตรีต่อความเจ็บปวดและความทุกข์..
   ภาวดี ทองนพคุณ
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

วพ WB550
ภ471ผ 2551 
วีซีดี เรื่อง การบำบัดแบบสั้น สำหรับผู้ดื่มแบบเสี่ยงและผู้ดื..
   Babor, Thormas F. / 2552
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวีซีดี(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

VCD000354 
โยคะบำบัดสำหรับโรคเรื้อรัง : ธรรมชาติบำบัด-สุขภาพดี ด้วยการ..
   แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ์ / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

QT255 พ956ย 2552 
The effects of a patient-centered physical therapyinterventi..
   Siwaporn Pimpituk / 2011
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
The WE870 S624 2011 
The effects of the participatory management by physicalthera..
   Anpatcha Sakhornkhan / 2011
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
The WB460 A615t 2011 
English for physical therapists : a guide to bettercommunica..
   ธมลวรรณ ลาไม้ / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
PE1116.M4
ธ295e ล.1 2553 
Pediatric Pulmonary 2009 : Current knowledge and practice/จิ..
   จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WS280 จ392P 2552 
Pediatric Respiratory Diseases : Integration of Clinical Sci..
   จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS280 P791 2550 
The satir model : family therapy and beyond
   ซาเทียร์, เวอร์จิเนีย / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WM420 ซ211t 2557 
Trends in infectious disease pharmacotherapy 2012   มี review
    / 2555
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ,หนังสือสำรอง ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QV250
T794 2555 
กระบวนการกลุ่มและกลุ่มบำบัดสำหรับพยาบาล 001
   รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์ / 2543
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY160 ร333ก 2543 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [22]   [แสดง 12/264 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.