ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 49 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ปรัชญา
ผลการค้นหา เลขเรียก
Thinking classroom : philosophical enquiry for thinkingclass..
   บรรจง อมรชีวิน / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
LB1590.3
บ147t 2556 
การบูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน..
   มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ. DS578.32 ม122ก 2552. 
การพยาบาลเบื้องต้น/บรรณาธิการ นิตยา ปรัชญาจุฑา,อาภา ..
   นิตยา ปรัชญาจุฑา / 2536
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY100 ก492พ 2540 
การสำรวจงานวิจัยทางการศึกษาเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเ..
   นฤมล เอนกวิทย์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ DS578.32 น276ก 2551 
การส่งเสริมลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในนักศึกษาวิ..
   ชมพูนุท สิริพรหมภัทร.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ. WA670 ช621ก 2551. 
การใช้เหตุผล : ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท..
    / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
C117.T5 ก449 2552 
ความจริงของชีวิต/วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก,โสภา ติสองเมือง ..
   วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก โสภา ติสองเมืองเมินรัตน์ นวบุศย์ / 2542
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
D21 ว559ค 
คู่มือการพยาบาลเบื้องต้น/จันทนา รณฤทธิวิชัย,นัตยา ..
    / 2535
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY100 ค695ค 2535 
คู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ : สำหรับบุคลากรทางการ..
    / 2562
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS107 ค695บ 2562 
คู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ : สำหรับผู้ปกครอง
    / 2562
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS107 ค695ป 2562 
จักรวาลในคุรบานี: ธรรมชาติสรรพสัตว์ ธรรมะมวลมนุษย์= The univ..
   อภิรัฐ คำวัง / 2563
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext จักรวาลในคุรบานี.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://library.bcnkk.ac.th/ULI..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
L2018 อ261จ 2563 
ชุดพื้นฐานปรัชญาจริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียน 001
   กีรติ บุญเจือ / 2538
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
J66 ก695ช 2538 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 [5]   [แสดง 12/49 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.