ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1,019 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ผู้ป่วย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว ด้วยการแพทย์ผสมผสาน/ จัดทำโดย ส..
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

WE720 ก451 2553 
การดูแลผู้ป่วยปวดเข่าด้วยการแพทย์ผสมผสาน/ จัดทำโดย สำนักการแ..
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

WE870 ก451 2553 
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม
   สุรีพร ธนศิลป์.
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://library.bcnkk.ac.th/ULI..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)

WB310
ส866ก 2563 
การสื่อสารด้านโรคติดเชื้อและวัคซีน
   ชิษณุ พันธุ์เจริญ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext การสื่อสารด้านโรคติดเชื้อ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://library.bcnkk.ac.th/ULI..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WC100
ช576ก 2559 
ความผิดปกติของพัฒนาการระบบอวัยวะเพศ = Disorders of sex devel..
   สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

WS320
ส236 2561 
รายงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานที่สถานีอน..
   สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย...[และคนอื่นๆ]. / 2538
   งานวิจัย ที่ ชั้นหนังสือวิจัย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WA 810 ร719 2538. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่องการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในเด็กติดเชื้..
   สัตยา ไชยเสริฐ
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

วพ WC503
ส569 2552 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่องการตายดีตามการรับรู้ของพยาบาล : การศ..
   ยุพเรศ โจมแพง
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

วพ WY87
ย396ก 2556 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่องผลของดนตรีต่อความเจ็บปวดและความทุกข์..
   ภาวดี ทองนพคุณ
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

วพ WB550
ภ471ผ 2551 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่องผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความสม่..
   วรรณ์นิภา แสนสุภา
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

วพ WC503C
ว251 2555 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม..
   ภทรพร บุตรวาปี / 2556
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

วพ WK810 ภ146ผ 2556 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของโปรแกรมดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการ..
   ศุภศิลป์ ดีรักษา / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

วพ WU113 ศ733ผ 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [85]   [แสดง 12/1019 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.