ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1,203 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ รัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
   ดวงแข รักไทย.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ LB1027.42 ด155ผ 2550 
9 สูตรสมุนไพรไกรภพ
   ไกรภพ สาระกูล. / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV766 ก974 2554 
การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว ด้วยการแพทย์ผสมผสาน/ จัดทำโดย ส..
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

WE720 ก451 2553 
การดูแลผู้ป่วยปวดเข่าด้วยการแพทย์ผสมผสาน/ จัดทำโดย สำนักการแ..
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

WE870 ก451 2553 
การบำบัดแบบสั้น สำหรับผู้ดื่มแบบเสี่ยงและผู้ดื่มแบบอันตราย ค..
   Babor,Thormas F. / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)

WM274 บ819 2553 
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น/ บรรณาธิการ,วราภรณ์ บุญเชียง,วิลา..  มี review
    / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://library.bcnkk.ac.th/ULI..]
    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)

WY 100 ก499 2556 
การสื่อสารด้านโรคติดเชื้อและวัคซีน
   ชิษณุ พันธุ์เจริญ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext การสื่อสารด้านโรคติดเชื้อ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://library.bcnkk.ac.th/ULI..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WC100
ช576ก 2559 
ความจริงของ มะเร็ง สาเหตุ ทางป้องกันและการรักษา
   ยุพาพิน ประเสริฐกุล
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext ความจริงของมะเร็ง.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://library.bcnkk.ac.th/ULI..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)

QZ200
ย415ค 2562 
ถ้ารู้ธรรมะพระพุทธเจ้า อาตมาคงไม่ติดคุก/ พระรักเกียรติ รักขิ..
   พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (สุขธนะ) / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

BQ4570.S7 พ363ถ 2554 
ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจาการสวดมนต์ = Buddhist prayer bene..
   ภาณี วงษ์เอก...[และคนอื่นๆ] / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

BQ5631 ภ426ป 2558 
ยอดร้าย...ยอดรัก/ ผู้เขียน,จารุกัญญ์
   จารุกัญญ์ / 2549
   นวนิยาย ที่ ชั้นนวนิยาย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

นว จ321ย 2549 
ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว = Drugs used for treatment of heart ..
   ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์.
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext เอกสารหัวใจล้มเหลว.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://library.bcnkk.ac.th/ULI..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)

WG370
ณ321ย 2562 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [101]   [แสดง 12/1203 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.