ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 42 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ อ่าน
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
   กัมพล คุณาบุตร.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1121 ก394 2546 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   กัมพล คุณาบุตร.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1121 ก394 2546 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   กัมพล คุณาบุตร.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1121 ก394 2546 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   กัมพล คุณาบุตร.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1121 ก394 2546 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   กัมพล คุณาบุตร.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1121 ก394 2546 
การอ่าน EKG อย่างง่ายสำหรับพยาบาล/ สุเพียร โภคทิพย์
   สุเพียร โภคทิพย์ / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

WY152.5 ส833ก 2557 
เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง การอ่านและการแปลผล EKG สำหรับพยา..
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

WG210 อ884 2557 
"ภาษาหมอ" พูดอย่างไรฝรั่งจึงจะฟังรู้เรื่อง   มี review
   อิศรางค์ นุชประยูร / 2556
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
PE1127.M4
อ756ภ 2556 
1,000 Idioms สำนวนอังกฤษใช้บ่อยในการฟัง - พูด - อ่าน - เขียน..
   สุธิดา วิมุตติโกศล / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
PE1460 ส785i 2557 
กลวิธีอ่านใจคน / โดย ตอ ฮู เฟย ; แปลและเรียบเรียงโดย ..
   ตอ ฮู เฟย / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F637.C45 ต231ก 2537 
การอ่านตีความ
   เถกิง พันธุ์เถกิงอมร / 2542
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PL1457 ถ511ก 
การอ่านและการเขียนทางวิชาการ = Academic reading and writing  มี review
   จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ / 2556
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
LB2369 จ512ก 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 12/42 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.