ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กีรติ สวยสมเรียม

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  กีรติ สวยสมเรียม
 ชื่อเรื่อง 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจของชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านนาต้อง ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ/ กีรติ สวยสมเรียม.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Development Model for Dengue Hemorrhagic Fever Controlling and Prevention Applying Community Empowerment : a Case Study in Bannatong Chaiyaporn Sub District, Meungbuengkan District, Buengkan Province.
 พิมพ์ลักษณ์  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557.
 เลขเรียก  วพ WC534 ก534ก 2557
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ซ,148 หน้า ; ภาพประกอบ.
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (สม.) - - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2557.
 หัวเรื่อง  ไข้เลือดออก --การป้องกันและควบคุม --บึงกาฬ
 หัวเรื่อง  วิทยานิพนธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WC534 ก534ก 2557  
  
ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์ ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 6 ตุลาคม 2563
  จอง
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 210435

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.