ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 120 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย
   """" / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"""" 
Advanced Pediatric Critical Care Nursing/บรรณาธิการ สุถ..
   สุภารัตน์ ไวยชีตา.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS200 ส837 2551 
Clinical pearls in ambulatory pediatrics/ บรรณาธิการ,ประไพพิ..
    / 2555
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WS 100 C641 2555 
Essential issues in newborn nursery
    / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลมารดาทารก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext Essentials Issues.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 159 E78 2554 
New Insights in Pediatric Criticle care 001
   จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ ดุสิต สถาวรนวลจันทร์ ปราบพาล / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS100 จ451n 
Pediatric critical care : the essentials
    / 2558
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS366 P371 2557 
Update on pediatric infectious diseases 2013/ บรรณาธิการ,พิร..
    / 2556
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WC100 U66 2556 
การจัดการอาการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว= ..
   พูลสุข ศิริพูล / 2554
   การพยาบาล (ตำราหลัก),หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WH250
พ871ก 2554 
การซักประวัติและการตรวจร่างกายเด็ก
   จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล / 2554
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS 141 จ541ก 2554 
การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กคลีนิก / วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์ 001
   วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์ / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY159 ว262ก 
การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : การประยุกต์ในการพยาบาลทาร..
   ฟองคำ ติลกสกุลชัย / 2549
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext หลักฐานเชิงประจักษ์ฯ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 159 ฟ155ก 2549 
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์/ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย 001
   ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย / 2536
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY157.3 ป191 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]   [แสดง 12/120 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.