ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง สารน้ำในร่างกาย
ผลการค้นหา เลขเรียก
Fluid, electrolytes and acid-base disorders/ บรรณาธิการ,พงศธ..  มี review
    / 2555
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WJ300 F646 2555 
กระบวนการพยาบาลและการประยุกต์ใช้: สมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์  มี review
   ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลพื้นฐาน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY150 ท461ก 2558 
การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสารน้ำและ electrolyt..
   ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 14 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 15 ไอเทม)
WS200 ช642ก 2551 
การวิเคราะห์ปัสสาวะและของเหลวในร่างกายของห้องปฏิบัติการทางกา..
   บุญศรี มหากิตติคุณ / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QY185 บ572 2547 
ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ที่พบบ่อย= Common electrolyte dis..
   กิตติ์รวี กฤษฎิ์เมธาภาคย์ / 2560
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QU105 ก674ค 2560 
สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก : ความผิดปกติที่พบบ่อย
    / 2559
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS320 ส668 2559 
สารน้ำในร่างกาย= Body fluids
   สาวิตรี เจียมพานิชยกุล...[และคนอื่นๆ] / 2558
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QU145 ส687ส 2558 
เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เกี่ยวกับเลือด ธนาคารเลือด ปัสสาว..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WH 100 ส747อค 2538 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.