ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โภชนาการ ในระยะตั้งครรภ์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ปวินตรา มานาดี
 ชื่อเรื่อง 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง การรับรู้ความเสี่ยง การรับรู้อุปสรรค และพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในสตรีตังครรภ์/ ปวินตรา มานาดี
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Perceived Risks, Perceived Barriers, and Safe Food Consuming Behavior Among Pregnant Women
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
 เลขเรียก  วพ WQ175 ป495ก 2560
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ฎ,112 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.) - - พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์,2560.
 หัวเรื่อง  โภชนาการ--ในระยะตั้งครรภ์
 หัวเรื่อง  โภชนาการ--ในสตรีมีครรภ์
 หัวเรื่อง  อาหาร, การเลือก--ในระยะตั้งครรภ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WQ175 ป495ก 2560  
  
ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์ On Shelf
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WQ175 ป495ก 2560 ฉ.2 
  
ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์ On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 212170

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.