ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 25 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โลหิตวิทยา
ผลการค้นหา เลขเรียก
Atlas of hematology for medical students/ บรรณาธิการ,มาลิดา ..
    / 2554
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WH17 A881 2554 
กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา
   สาคร พรประเสริฐ.
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
WH120 ส628ก 2555 
การเปลี่ยนแปลงโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่น / สุรพล อิสรไกรศีล 001
    / 2533
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WH100 ก491 2533 
คู่มือโลหิตวิทยา/สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ..
   มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโลหิตวิทยา / 2532
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 16 ไอเทม)
WH100 ม251ค 2532 
ตำราการวินิจฉัยทางโลหิตวิทยา= Diagnostic hematology
   นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext ตำราฯ การวินิจฉัยโลหิต2.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WH100 ต367 2560 
ตำราอายุรศาสตร์ 3/บรรณาธิการโดย วิทยา ศรีดามา
   วิทยา ศรีดามา
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 22 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 23 ไอเทม)
WB115 ว582ต ล.3 2550 
ตำราอายุรศาสตร์ 1 / วิทยา ศรีดามา,บรรณาธิการ
   วิทยา ศรีดามา,บรรณาธิการ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 14 ไอเทม)
WB115 ต367 2549 ล.1 
ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในปร..
   วิชัย ประยูรวิวัฒน์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 17 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 18 ไอเทม)
WH100 ต367 2550 
ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในปร..
   วิชัย ประยูรวิวัฒน์ / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WH100 ต367 ล.2 
ปัญหาที่พบบ่อยและภาวะฉุกเฉินทางโลหิตวิทยา= Common problems a..
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WH100 ป525 2559 
พยาธิวิทยาคลินิก = Clinical Pathology./ บรรณาธิการ,นิศารัตน์..
    / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QY 4 พ218 2545 
พยาธิวิทยาคลินิก = Clinical pathology
    / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
QY4 พ218ย 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/25 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.