ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไข้หวัดนก
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือการปฏิบัติงานโรคไข้หวัดนก : สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์แ..
   คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก กระทรวงสาธารณสุข.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC515 ค695 2548 
ระบาดบันลือโลก ฉบับพิเศษ 1 = World-shaking outbreaks supplem..
   ประเสริฐ ทองเจริญ. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 105 ป419ร ล.1 2553. 
ระบาดบันลือโลก ฉบับพิเศษ 2./ ประเสริฐ ทองเจริญ
   ประเสริฐ ทองเจริญ. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA 105 ป491ร 2553. 
เรียนรู้และเข้าใจ "ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลไข้หวัดนกและไข้หวัดให..
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WC515
ร832 2553 
ไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ = Influenza A Virus/ ภาวพันธ์ ภัทรโกศ..
   ภาวพันธ์ ภัทรโกศล, บรรณาธิการ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WC 510 ข982 2551. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.