ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 32 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไตวาย
ผลการค้นหา เลขเรียก
Comprehensive review of nephrology
    / 2562
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WJ 300 C737 2562 
Comprehensive Reviview of Dialysisi /บรรณาธิการ ธนิต จิรนัน..
   ธนิต จิรนันท์ธวัช...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WJ378 ค186 2550 
Essentials in hemodialysis
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WJ 378 E78 2557 
Highlight in Nephrology for Internust/บรรณาธิการ, ธนิต จิรนั..
   ธนิต จิรนันท์ธวัช, บรรณาธิการ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WJ378 H638 2551 
Practical Dialysis In The Year 2009/บรรณาธิการ, ธนิต จิรนัน..
   ธนิต จิรนันท์ธวัช...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WJ 378 P895 2552. 
การติดตามการดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุด ..
   รุ่งทิพย์ สีนวลแล
   หนังสือทั่วไป,วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WJ100 ร622ก 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง= Nursing care for persons with..
   กล้าเผชิญ โชคบำรุง / 2562
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
WY164 ก312กพ 2562 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด= Nursing c..
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WJ342 ว158ก 2559 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด= Nursing c..
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WJ342 ว158ก 2558 
การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วย ซี เอ พี ดี = Nurs..
   สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WJ342 ส753ก 2544 
การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่อง..
   ศศิธร ชิดนายี.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WJ342 ศ291ก 2550 
การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอดเลือดด้วยเครื่อง..  มี review
   ศศิธร ชิดนายี.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 19 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WJ342 ศ291ก 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/32 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.