ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 20 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไตวายเรื้อรัง
ผลการค้นหา เลขเรียก
Essentials in hemodialysis
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WJ 378 E78 2557 
Practical Dialysis In The Year 2009/บรรณาธิการ, ธนิต จิรนัน..
   ธนิต จิรนันท์ธวัช...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WJ 378 P895 2552. 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง= Nursing care for persons with..
   กล้าเผชิญ โชคบำรุง / 2562
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
WY164 ก312กพ 2562 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด= Nursing c..
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WJ342 ว158ก 2559 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด= Nursing c..
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WJ342 ว158ก 2558 
การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วย ซี เอ พี ดี = Nurs..
   สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WJ342 ส753ก 2544 
การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่อง..
   ศศิธร ชิดนายี.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WJ342 ศ291ก 2550 
การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอดเลือดด้วยเครื่อง..  มี review
   ศศิธร ชิดนายี.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 19 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WJ342 ศ291ก 2552 
ตำราโรคไตเรื้อรัง
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WJ342 ต367ส 2559 
ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเร้าต่อกับปรับตัวใน ..
   วรรณา ปิยะเศวตกุล / 2543
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WJ342 ว267ผ 
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง:การพยาบาลและการจัดการอาการ= Patients wi..
   กันตพร ยอดไชย / 2562
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY 164 ก389ผ 2562 
รายงานวิจัยเรื่อง ผลของการใช้สื่อนวัตกรรมฮักไตต่อความรู้ ควา..
   ณัฐชนิกรณ์ ห่านคำ...[และคนอื่นๆ] / 2560
   งานวิจัย ที่ ชั้นหนังสือวิจัย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WJ20 ณ322ผ 2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/20 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.