ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 134 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล
ผลการค้นหา เลขเรียก
25 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท/วิทยาลัยพยาบาลบรมร..
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท.
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WY19 ว585ว [ม.ป.ป.] 
Advanced Pediatric Critical Care Nursing/บรรณาธิการ สุถ..
   สุภารัตน์ ไวยชีตา.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS200 ส837 2551 
Speak ง่ายๆ สไตล์พยาบาล/พรฤดี นิธรัตน์  มี review
   พรฤดี นิธิรัตน์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WY49 พ276s 2552 
กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้  มี review
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลพื้นฐาน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 28 พร้อมให้บริการ และ 3 ไอเทมถูกยืม (มี 31 ไอเทม)
WY 100 ก218 2552 
กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้/สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
   สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY100 ก218 2550 
การจัดการด้านการพยาบาล : เพื่อเพิ่มคุณภาพในหน่วยงานด้านการวิ..  มี review
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 105 ว712ก 2552. 
การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ศรีเกียรติ อนันต์ส..  มี review
   ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WY154 ก451 2552 
การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน/มาลินี ชลานันต์
   มาลิณี ชลานันต์.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WB310 ม497ก 2552 
การตรวจทางห้องปฎิบัติการและการพยาบาล/ ชวนพิศ วงศ์สามัญ และก..  มี review
   ชวนพิศ วงศ์สามัญ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
QY 25 ช271ก 2552. 
การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราช..
   พร บุญมี.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.WY16 พ227ก 2550 
การติดตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติที่ผ่านการอบรม หล..
   นิสากร วิบูลชัย.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ. WY 101 น695ก 2551. 
การบริการสุขภาพที่บ้าน = Home Health Care Service/สุภาณี อ่..  มี review
   สุภาณี อ่อนชื่นจิตร.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY115 ส837ก 2549 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [12]   [แสดง 12/134 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.