ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 11 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลสูติศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลมารดาหลังคลอด/วิไลวรรณ สวัสดิพาณิชย์
   วิไลวรรณ สวัสดิ์พาณิชย์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY157 ว729ก 2551 
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ = Nuesing..  มี review
   สุภาวดี เครือโชติกุล.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 17 พร้อมให้บริการ และ 13 ไอเทมถูกยืม (มี 30 ไอเทม)
WY 157 ส838ก 2552 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1/วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์  มี review
   วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์.
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลมารดาทารก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 31 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 32 ไอเทม)
WY157 ก492 ล.1 2552 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2/มณีภรณ์ โสมานุสรณ์  มี review
   มณีภรณ์ โสมานุสรณ์.
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลมารดาทารก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 41 ไอเทม)
WY157 ก492 ล.2 2553 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3/ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์  มี review
   ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY157 ก492 ล.3 2544 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3/ศรีเกียรติ อนันสวัสดิ์,บรรณาธิการ  มี review
   ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY157 ก492 ล.3 2548 
การพยาบาลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน/เทียมศร ทองสวัสดิ์  มี review
   เทียมศร ทองสวัสดิ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY157 ท756พ 2548 
การพยาบาลในระยะคลอด : การพยาบาลผู้มารับบริการในระยะคลอดตามกร..
   พิริยา ศุภศรี.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY157 พ733ก 2540 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคว..
   กนกวรรณ เอี่ยมชัยและนครินทร์ นันทฤทธิ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WY157 ก125ก 2549 
การเสริมสร้างการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการปร..
   จันทิรา วชิราภากร.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WQ157 จ285ก 2543 
เอกสารประกอบการสอนทบทวนความรู้ วิชาการพยาบาลมารดาและทารก/วาร..
   วารีวรรณ ศิริวาณิชย์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY157 ว484อ 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 11/11 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.