ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาล วิจัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การวิจัยทางการพยาบาล/ภาควิชาการศึกษาวิจัยและบริหารการพยาบาล ..
   ภาควิชาการศึกษาวิจัยและบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY20.5 ก514 2545 
การวิจัยทางการพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursi..  มี review
   รัตน์ศิริ ทาโต.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY20.5 ร373 2552 
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการสอบประเมินความรู้ เพื่อขึ้นทะ..
   สายสวาท เผ่าพงษ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WY20 ส663ป 2551. 
ผลการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่เน้นการปฏิติการพยาบาลโดยใ..
   ปานทิพย์ บูรณานนท์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WY18.8 ป546 2550 
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการพยาบาลศาสตร์ = The Methodology in N..  มี review
   บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 14 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 16 ไอเทม)
WY20.5 บ418ร 2553 
หลักการและการใช้วิจัยเชิงคุณภาพ สำหรับทางการพยาบาลและสุขภาพ ..  มี review
   เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY20.5 พ874ห 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.